Etterlevelse av regelverk

Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt på NFLs årsmøte 9. mars 2023.

Norsk fjørfenæring er kompetent og profesjonell. Fjørfenæringen godtar ikke brudd på regelverk. Fjørfebonden er ansvarlig for å etterleve gjeldende lover og regler. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med etterlevelse av dyrevelferdsregelverket. Statsforvalteren er ansvarlig for å føre tilsyn med etterlevelse av konsesjonsregelverket. Forbrukerne må kunne stole på tilsyn som utføres og at eventuelle avvik følges opp. Norges fjørfebønder ønsker Mattilsynet og Statsforvalteren velkommen på tilsyn.

Fjørfebønder, spredt over hele landet, leverer hver dag trygge og sunne kvalitetsprodukter til norske forbrukere. Tilliten forbrukerne har til oss matprodusenter avhenger av at hver og en gjør jobben skikkelig, følger regelverket og sikrer at dyra behandles godt.

Dyrevelferden i Norge er generelt på et høyt nivå. Utgangspunktet for den gode velferden finner vi i dyrevelferdsregelverket, en unikt god dyrehelsestatus og bondens kunnskap, holdninger og rutiner. Gjennom åpenhet, kunnskap og god praksis vil vi fortsette å levere verdens beste kvalitet på egg og fjørfekjøtt.