Nortura SA måtte ut med en klekkelig sum for å bli hovedaksjonær i landets største produsent av verpehøner.

Kilde: Nationen