Nå som trekkfuglene er på vei tilbake, er det viktig med smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et dyrehold med fugl. I høst opplevde Norge og Europa et stort smittepress rundt fugleinfluensa og newcastle disease. Sykdommen smittes svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl.

Kilde: Den norske veterinærforening