Siden 13. januar har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Innlandet etter utbruddet av den smittsomme dyresykdommen Newcastlesyke. Det har ikke blitt påvist smitte hos andre tamme fugler i sonene rundt utbruddet, og Mattilsynet kan derfor oppheve alle restriksjoner i området fra og med 20. februar. Smittevern er fremdeles viktig.

Kilde: Mattilsynet