Etter kraftig vekst i 2021 gjekk slaktinga av fjørfe litt ned i fjor. Sidan 2010 har veksten i produksjonen av fjørfekjøtt vore på over 35 prosent.

Kilde: Nationen