– Dette viser at det dyreste ikke nødvendigvis er det beste for helsa, sier Forbrukerrådet.