Det ble ikke gjort funn av antistoffer mot alvorlig influensavirus hos fjørfe i Norge i 2021 og 2022.

Kilde: Veterinærinstituttet