10 prosent av svenske verpehøner er på ett anlegg

Kilde: Norsk Landbruk