På inspeksjon i Norge fant Esa for mange høner på tre av fire besøkte gårder. Fjørfelaget er ikke overbevist.

Kilde (krever innlogging): Nationen