Forbrukerne kan ikke stole på informasjon fra norske egg-produsenter, mener EFTAs overvåkingsorgan Esa. På tre av fire gårder var det for mange dyr.

Kilde (krever innlogging): Nationen