Det er høy forekomst av fugleinfluensasmitte i Europa, særlig i landene som grenser til Nordsjøen.

Kilde: Veterinærinstituttet