Landbruksdirektoratets og Mattilsynets anbefaler at det ikke innføres et dyrevelferdstilskudd basert på deltakelse og tilfredsstillelse av kravene i dyrevelferdsprogram. Dette er konklusjonen i en utredning som ble bestilt av partene i jordbruksoppgjøret.

Kilde: Landbruksdirektoratet / Landbruk24