En skremmedrone har holdt måker med fugleinfluensa på avstand fra tusenvis av økologiske ender i Nordjylland.

Kilde: Nationen