Å redusere bruken av jomfruelig plast er et viktig bidrag til mer bærekraftig matemballasje.

Kilde: Forskning.no