Erling Gresseth i Tyr ønsker å fjerne eller redusere prisnedskriving av korn til kraftfôr, men får ikke støtte hos hverken Norsvin, Fjørfelaget eller Sau og Geit.

Kilde (krever innlogging): Bondebladet