Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 20. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2023.

Kilde: Regjeringen.no