De siste 50 årene har vi sett en fenomenal økning i kjøttproduksjon på verdensbasis. Fjørfe- og svineproduksjon står for mesteparten av økningen.

Kilde: Forskersonen