– Forslaget fra Mattilsynet innebærer svært mange omfattende endringer. Noen av dem er allerede gjennomført i næringen, mens andre potensielt kan få store konsekvenser for enkeltprodusenter, sier Ida Mathisen i KLF.

Kilde (krever innlogging): Nationen