Fugleinfluensa og økte kostander gjøre at det er lite egg i hyllene hos britiske dagligvarebutikker. Eggkrisen i Storbritannia gjør at flere av de store dagligvarekjedene i landet begrenser hvor mye hver kunde kan kjøpe.

Kilde: e24.no