Men mange bønder må fortsatt leve med restriksjoner, melder Mattilsynet.

Kilde: Nationen