Mattilsynet må nedprioritera viktige oppgåver, og fjørfebønder må læra seg å leva med frykt for smitte. Fugleinfluensaen er truleg komen for å bli.

Kilde (krever innlogging): Stavanger Aftenblad