I en fersk rapport går dyrevernorganisasjonen Anima hardt ut mot kyllingvelferden i norske kafeer, bakerier og i servicehandel, og mener mange bedrifter er «i utakt med tiden».

Kilde: Dagbladet