Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Rogaland. Denne gangen i en verpehønsbesetning i Sola kommune. Situasjonen for fjørfenæringen er nå svært alvorlig.

Kilde: Mattilsynet