Mens tusenvis av fugler dør av fugleinfluensa, setter Mattilsynet ut konteinere i håp om å begrense smittespredningen. – Ikke nok, mener eksperter om tiltaket.

Kilde: NRK