Mattilsynet opphevet søndag 30. oktober tiltakene etter påvisning av Newcastlesyke i Rogaland. Tiltakene ble innført i september da sykdommen ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Dette innebærer imidlertid få endringer siden nesten like restriksjoner gjelder etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i et anlegg i det samme området.