Fugleinfluensa, afrikansk svinepest og salmonella. Trusselbildet for norsk dyrehelse er i endring og flere alvorlige sykdommer er på frammarsj i Europa.

Kilde: Dagbladet