Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden endre erstatningsordningen for bønder som må avlive dyr som følge av pålegg av mattilsynet, slik at ikke bønder taper store summer ved avliving av f.eks. fjærfe?

Kilde: Stortinget