Fjørfebøndene i Rogaland har et poeng. Hvis bøndene straffes økonomisk for å melde fra om sykdommer, kan resultatet fort bli at de lar være.

Kilde: Stavanger Aftenblad