Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre videre smittespredning til andre fugler, har Mattilsynet innført tiltak som gjelder for alle som har dyrehold med fugl i området. Risiko for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Kilde: Mattilsynet