Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre spredning av fugleinfluensa innfører Mattilsynet nå en rekke tiltak (infisert sone). Et av tiltakene er portforbud for fugler i fangenskap i 15 kommuner i Rogaland. Portforbudet gjelder ikke for fuglehold med 50 eller færre fugler, dersom visse krav til innhegning møtes.