Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om påvisning av fugleinfluensa (H5N1) i en kommersiell fjørfebesetning i Rogaland.

Les mer: Veterinærinstituttet

Her er en oppdatert statusrapport for fugleinfluensa-situasjonen i Norge og Europa