I september ble det påvist Newcastlesyke i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland. For å forebygge videre smittespredning av denne alvorlige sykdommen, opprettet Mattilsynet soner med restriksjoner. 21. oktober ble vernesonen (3 km) opphevet og innlemmet i observasjonssonen (10 km).

Kilde: Mattilsynet