Det er påvist fugleinfluensa i ei rugeeggbesetning, altså høner som verp egg som skal bli slaktekyllingar, i Klepp. For eitt år sidan var det også fugleinfluensa i fylket.

Kilse: NRK