Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i en rugeeggbesetning i Klepp kommune i Rogaland. Risiko for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Dyreholdet ligger i samme område som det dyreholdet der det ble påvist Newcastlesyke i september og der det ble påvist fugleinfluensa høsten 2021.

Kilde: Mattilsynet