Virus som forårsaker Newcastlesyke sirkulerer blant duer på Østlandet, og har tilsynelatende økt de siste månedene. Utbruddet har spredd seg fra Oslo til områder med høyere fjørfetetthet.

Kilde: Veterinærinstituttet