Mange av oss vet svært lite om det vi selv ikke driver med eller har direkte innsyn i. Avstanden fra de såkalte «folk flest» til landbruk og matproduksjon øker. Det fører naturlig nok til at kunnskapsnivået synker. For kyllingproduksjonens del prøver vi nå å gjøre noe med det.

To av tre norske forbrukere tror antibiotika brukes forebyggende i norsk kyllingproduksjon, ifølge undersøkelser fra MatPrat. Sannheten er at ingen kyllinger i kommersiell matproduksjon ble behandlet med antibiotika her i landet i 2021, verken forebyggende eller på grunn av sykdom.

Kilde: Nationen