Venstre har gått inn for en strengere dyrevelferd. De vil lovfeste arealkrav til alle husdyr og forby hurtigvoksende kylling.

Kilde (krever innlogging): Nationen