Veterinærinstituttet arrangerer onsdag 16. og torsdag 17. november webinar om helse og velferd hos fjørfe. Kurset tar for seg problemstillinger både frå hobby- og kommersielt fjørfehold, med foredragshalderer med solid fagkompetanse fra forsking, næring og forvaltning.

Målgruppen er hovudsakleg veterinærar.

Webinaret starter kl 12:00 begge dager.

Mer info om program og påmelding: Veterinærinstituttet