Andre lørdag i oktober markeres FNs Verdensdag for trekkfugler for å øke bevisstheten om trekkfugler og behovet for internasjonalt samarbeid for å forvalte og bevare dem. Veterinærinstituttet overvåker sykdomsstatus hos villfugl som ledd i arbeidet med å forebygge og bekjempe sykdomstrusler både hos villfugl og i fjørfehold.

Kilde: Veterinærinstituttet