Mattilsynet opprettet en vernesone og en overvåkingssone i forbindelse med utbruddet av Newcastlesyke hos verpehøns. Dersom du befinner deg i en av sonene, har du ikke lov til å selge egg verpet på egen gård så lenge sonene er aktive.

Kilde: Statsforvalteren i Rogaland