I episoden hører vi samtale mellom Ola Bertling Lie og styreleder i Norsk Fjørfelag – Ingunn Dalaker Øderud. Ingunn forteller om organiseringen i Fjørfelaget og aktuelle saker for disse produksjonene. Selvfølgelig måtte vi ha en prat om den nylig vedtatte utkjøpsordningen fra omsetningsrådet.

Podcasten ble publisert 26. september 2022 og kan høres HER