Det gjøres endringer «I forskrift 22. juni 2020 nr. 1400 om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder».

Kilde: Lovdata