Norsk Fjørfelag er svært skuffet over vedtatt Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg. Den beste løsningen etter NFLs syn hadde vært å fjerne standardiserte satser og erstatte bonden etter reell tapsverdi på påleggstidspunktet. Slik forskriften ble vedtatt 26. september 2022 er satsene allerede utdatert. Den enorme kostnadsveksten som har vært bare første halvår av 2022, eksempelvis på fôr, er ikke tatt med i de nye satsene. Det viser hvor fort de standardisert satsene er utdatert.

Innspillene NFL oversendte til Landbruksdirektoratet kan du lese ved å klikke på bildet.