For å hindre videre smittespredning av den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke, avlives nok en fjørfebesetning. Besetningen har rundt 14 000 dyr og ligger i Time kommune.

Kilde: Mattilsynet