Mattilsynet har de siste ukene mottatt flere meldinger om døde duer på Østlandet. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver fra disse, og påvist at duene har fått det svært smittsomme viruset paramyxovirus type 1. Viruset ble i begynnelsen av september påvist hos ville duer i Oslo, og er nå også funnet hos ville duer i Moss, Nesodden og Nordre Follo.

Kilde: Mattilsynet