Mattilsynet melder om eit mogleg nytt tilfelle av Newcastle-sjuka. Nye soner vil ikkje bli oppretta før Mattilsynet har fått svar på dei nye prøvene som blir tatt på Kvernaland på tysdag. Prøvesvar er venta torsdag.