I forskrift 29. mai 2016 nr. 545 om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjongjøres følgende endringer:

Kilde: Lovdata