Mattilsynet har innført soner med restriksjoner for å forhindre videre spredning av dyresykdom. Det er innført vernesone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte forbudt.

Kilde: Solabladet