Det er påvist Newcastle disease i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland. Newcastle disease er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Kilde: Mattilsynet