Under ett år etter at flere fjørfebesetninger ble avlivet som følge av at det ble påvist fugleinfluensa i en besetning på Voll, må 7.500 verpehøns avlives etter at det ble påvist newcastlesyke i en flokk på Horpestad.

Kilde (krever innlogging): Jærbladet